Prace społecznie użyteczne na rzecz rodziny i domu

Prace społecznie użyteczne wykonywane są nie tylko na rzecz człowieka, instytucji, organizacji młodzieżowych, ale również na rzecz rodziny, domu. Do tych prac należą wszystkie, z których korzystają inni członkowie’ rodziny, domu, wraz z ich wykonawcą. Wartość tych prac jest bardzo duża. Hamuje ona postawę konsumpcyjną, egoistyczną, a rozwija postawą i społeczną, twórczą. Kształtuje poczucie wspólnej odpowiedzialności za życie w rodzinie, w domu, za warunki i środki, jakie się składają na utrzymanie wspólnego dobra, a przez to więzi uczuciowych, moralnych i aspiracji członków „wspólnoty domowej”. Wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz rodziny, domu, szczególnie prac o charakterze technicznym, rozbudza zainteresowania techniczne. Nawet prace pozornie drobne, jak wykonywanie podpórek i drabinek do kwiatów, naprawa lub wymiana zamków w drzwiczkach szaf, drzwi, naprawa żelazka, stanowią punkt wyjściowy kształtowania zainteresowań technicznych, a powodzenie przy wykonywaniu tych prac skłania do podejmowania trudniejszych zadań technicznych. Dotyczą one różnych usprawnień w zakresie konstrukcji i układu sprzętu domowego, mebli i dekoracji. Do prac tego typu należy zachęcać dziewczęta i chłopców już od najmłodszych lat, stwarzając im możliwości przedstawiania pomysłów i propozycji w gronie rodzinnym i wykazując ich dobre i złe strony.
Dzieci i młodzież przez cały swój okres wzrastania powinny się czuć współgospodarzem pomieszczeń i środków, jakimi dysponuje rodzina (oczywiście proporcjonalnie w stosunku do osiągniętej dojrzałości). To umożliwi im stopniowe wkraczanie w świat ludzi dorosłych, w życie rodzinne.